Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal

Articles

 

BORANG PINDAHMILIK 14 A (SYARIKAT)

Dokumen yang perlu dikemukakan :
1. Salinan resit cukai tanah tahun semasa disertakan
2. DHKK asal atau hakmilik asal (manual) disertakan bersama permohonan
3. Salinan kad pengenalan pemberi dan penerima pindahmilik tanah
4. Surat bayaran nilaian tanah (Taksiran Tanah)
5. Borang 14 A yang dimatikan setem dan dicop dengan bayaran duti setem
6. Sila sertakan dokumen berikut sekiranya berkaitan :
  i. Penyata 210 (3)(ii) bagi syarikat pemberi dan penerima pindah milik
  ii. Surat akuan syer (Syarikat penerima pindahmilik)
  iii. Surat kebenaran daripada kaveator / Pihak Berkuasa Negeri / Warganegara Asing
  iv. Memorandum and Articles of Association (Syarikat penerima pindahmilik)
  v. Form 49 dan Form 24 (Syarikat penerima pindahmilik)
  vi. Surat pengecualian / pengurangan denda lewat
  vii. Salinan Geran Probate dan Will yang disahkan oleh mahkamah bagi wakil / pentadbir
  viii. Salinan Trust of Deed Pemegang Amanah
  ix. Perintah Likuldasi jika syarikat pemberi pindahmilik yang bankrup
  x. Perintah lepas dari mahkamah sekiranya penerima pindahmilik diisytiharkan bankrup
     
PERINGATAN!
# BAYARAN PENDAFTARAN LEWAT 3 BULAN DARI TARIKH PENYAKSIAN AKAN DIKENAKAN DENDA
# SEMUA URUSAN MESTI MENGGUNAKAN PEN HITAM DAKWAT BASAH
 
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
You are here: Utama