Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal
Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PDTAG SEHINGGA 31 DISEMBER 2016

 

 

BIL

URUSAN

SASARAN KERJA

PENCAPAIAN

1.

Memastikan urusan pembayaran bil dan tuntutan diselesaikan

14 hari

100% selesai dalam tempoh

2.

Memastikan aduan pelanggan diselesaikan

15 hari

97% selesai dalam tempoh

3.

Memastikan pemberian taraf berpencen dihantar ke BPSM, JKMM

7 hari

100% selesai dalam tempoh selepas genap 3 tahun perkhidmatan

4.

Memastikan pengemaskinian rekod cuti rehat secara online

5 hari bekerja

100% selesai dalam tempoh

5.

Memastikan barangan stor dapat dibekalkan

5 hari

100% selesai dalam tempoh

6.

Memastikan proses pembaharuan lesen arak diselesaikan

31 Disember

0% selesai dalam tempoh

7.

Memastikan setiap pegawai gred 17 ke atas mempunyai kelengkapan komputer

5 hari bekerja

100% selesai dalam tempoh

BIL

URUSAN

SASARAN KERJA

PENCAPAIAN

1.

Pengambilan Balik Tanah di bawah Seksyen 3(1)(a)

3 bulan

80% selesai dalam tempoh

2.

Pengambilan Balik Tanah di bawah Seksyen 3(1)(b)

6 bulan

71% selesai dalam tempoh

3.

Permohonan Pecah Sempadan

3 bulan

75% selesai dalam tempoh

4.

Permohonan Pecah Bahagian

3 bulan

25% selesai dalam tempoh

5.

Permohonan Pecah Sempadan & Tukar Syarat

3 bulan

50% selesai dalam tempoh

6.

Permohonan Penyatuan Tanah

3 bulan

20% selesai dalam tempoh

7.

Permohonan Serah dan Berimilik Semula

3 bulan

61% selesai dalam tempoh

8.

Permohonan MCL

3 bulan

41% selesai dalam tempoh

9.

Permohonan Menyerah Semua / Sebahagian Tanah

5 bulan

90% selesai dalam tempoh

10.

Permohonan Melonggar Sekatan Kepentingan

2 bulan

94% selesai dalam tempoh

11.

Permohonan Membatalkan Sekatan Kepentingan

3 bulan

100% selesai dalam tempoh

12.

Permohonan Merizabkan Tanah Kerajaan

3 bulan

Tiada

13.

Permohonan Tukar Syarat Tanah Sama Kategori

2 bulan

25% selesai dalam tempoh

14.

Permohonan Tukar Syarat Tanah Lain Kategori

2 bulan

7.4% selesai dalam tempoh

15.

Permohonan Hak Lalu Lalang

5 bulan

25% selesai dalam tempoh

16.

Permohonan Permit Bahan Batuan

2 bulan

84% selesai dalam tempoh

17.

Permit Menggunakan Sebahagian Tanah Pertanian Untuk Lain-lain Kegunaan

4 bulan

6.4% selesai dalam tempoh

18.

Permohonan Tanah Kerajaan (Individu)

3 bulan

2.1% selesai dalam tempoh

19.

Permohonan Tanah Kerajaan (Pajakan Luput)

3 bulan

10% selesai dalam tempoh

20.

Permohonan Tanah Kerajaan (Agensi, Kerajaan dan Swasta)

3 bulan

39% selesai dalam tempoh

21.

Permohonan Tanah Kerajaan (Perkampungan)

3 bulan

62% selesai dalam tempoh

22.

Permohonan Tanah Kerajaan Secara Lesen Pendudukan Sementara

3 bulan

19% selesai dalam tempoh

 

BIL

URUSAN

SASARAN KERJA

PENCAPAIAN

1.

Pendaftaran Hakmilik Sementara

1 jam untuk 1 hakmilik

100% selesai dalam tempoh 7 hari

2.

Pendaftaran Hakmilik Kekal

1 jam untuk 1 hakmilik

100% selesai dalam tempoh 7 hari

3.

Pendaftaran Pindahmilik Tanah

1 jam untuk 1 hakmilik

100% selesai dalam tempoh 1 hari

4.

Pendaftaran Gadaian

1 jam untuk 1 hakmilik

100% selesai dalam tempoh 1 hari

5.

Pendaftaran Pajakan Tanah

1 jam untuk 1 hakmilik

100% selesai dalam tempoh 1 hari

6.

Pendaftaran Melepaskan Gadaian

1 jam untuk 1 hakmilik

100% selesai dalam tempoh 1 hari

7.

Pendaftaran Kavaet

1 jam untuk 1 hakmilik

100% selesai dalam tempoh 1 hari

8.

Pendaftaran Pemotongan / Tarik Balik / Pembatalan Kavaet

1 jam untuk 1 hakmilik

100% selesai dalam tempoh 1 hari

9.

Pendaftaran Perintah Pembahagian Harta Pesaka

1 jam untuk 1 hakmilik

100% selesai dalam tempoh 1 hari

10.

Pendaftaran Perintah Mahkamah

1 jam untuk 1 hakmilik

100% selesai dalam tempoh 1 hari

11.

Pendaftaran Nota

1 jam untuk 1 hakmilik

100% selesai dalam tempoh 1 hari

12.

Permohonan Carian Rasmi / Sendiri

3 hari dari tarikh permohonan

100% selesai dalam tempoh 3 hari

BIL

URUSAN

SASARAN KERJA

PENCAPAIAN

1.

Pengeluaran Bil Cukai Tanah

2 minit

100% selesai dalam tempoh

2.

Menerima bayaran dan mengeluarkan resit

2 minit

100% selesai dalam tempoh

3.

Mengeluarkan surat bagi bayaran secara pos

1 minggu

100% selesai dalam tempoh

4.

Mengeluarkan Notis 6A

Selepas 31 Mei setiap tahun

0% selesai dalam tempoh

BIL

URUSAN

SASARAN KERJA

PENCAPAIAN

1.

Charting permohonan

1 bulan

100% selesai dalam tempoh

2.

Menyediakan Deraf Risalat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang mengandungi Laporan Siasatan Tanah

3 minggu

100% selesai dalam tempoh

3.

Menyediakan pengukuran tanah, permohonan ukur dan menyediakan pelan hak milik sementara.

2 minggu

100% selesai dalam tempoh

4.

Memberikan maklumabalas terhadap aduan awam

2 minggu

90% selesai dalam tempoh

BIL

URUSAN

SASARAN KERJA

PENCAPAIAN

1.

80% Permohonan Program Bantuan Rumah (PBR) disahkan di dalam mesyuarat Focus Group Daerah

Tidak melebihi 30 hari

100% selesai dalam tempoh

2.

80% Permohonan Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) disahkan di dalam mesyuarat PPRT

Tidak melebihi 30 hari

100% selesai dalam tempoh

3.

Siasatan Permohonan Projek

Tidak melebihi 3 hari

100% selesai dalam tempoh

You are here: Utama Profil Korporat MAKLUMAT KORPORAT Pencapaian Piagam Pelanggan