Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

 

 

Mengurus hal ehwal pentadbiran dan kewangan secara efektif dan efisyen supaya dapat meningkatkan kualiti pengurusan pentadbiran peringkat daerah.
Mengawasi disiplin dan memproses tindakan tatatertib.
Mengurus segala cuti, menyedia dan memproses dokumen persaraan.
Menyelaras kursus-kursus, seminar dan bengkel bagi meningkatkan kefahaman tenang dasar dan peraturan kerja semasa.
Menyelaras Penilaian Prestasi Tahunan Dan Panel Pengurusan Sumber Manusia (PPSM).

 

 

Menyelaras, mengatur dan melaksanakan program-program berbentuk sambutan, keraian dan majlis rasmi kerajaan negeri dan persekutuan di peringkat daerah, mukim dan kampung yang diurusetia oleh bahagian pembangunan.
Menyelaras dan mengadakan pelbagai mesyuarat peringkat di daerah.

 

 

Memberikan khidmat sokongan teknikal dalam teknologi maklumat dan komunikasi kepada penjawat awam dan komuniti ke arah merealisasikan Program Kerajaan Elektronik di Peringkat Daerah.
Menyelaras dan mengawasi penggunaan sistem, peralatan, server dan lain-lain yang berkaitan.
Membangun dan mengemaskini Laman Web Jabatan.
Menyediakan latihan untuk semua pegawai dan anggota termasuk latihan pengguna.

 

 

Membantu KPPD Pengurusan Sebagai S/U Keselamatan Daerah Dan S/U Pengurusan Dan Bantuan Bencana Daerah.
Bertindak sebagai urusetia kepada Majlis Keselamatan Daerah
  - J/K Pengurusan Dan Bantuan Bencana
  - J/K Menangani Gejala Sosial
  - J/K Pendatang Tanpa Izin
  - J/K Hal Ehwal Pengguna
  - J/K Perpaduan
  - J/K Penyakit Berjangkit
Pindaan undang-undang yang berkaitan.
Pewartaan.
Semakan/pindaan tatacara prosedur tanah.

 

 

Membuat siasatan awal ke atas aduan pencerobohan tanah kerajaan dan pelanggaran undang-undang tanah.
Khidmat nasihat semua hal berkaitan tanah.
Pindaan undang-undang yang berkaitan.
Pewartaan.
Semakan/pindaan tatacara prosedur tanah.

You are here: Utama Profil Korporat BAHAGIAN & UNIT Khidmat Pengurusan