PEJABAT DAERAH DAN TANAH ALOR GAJAH

Pegawai Daerah

Visi, Misi & Objektofi

Kembali Semula

Powered By: Pejabat Daerah Dan Tanah Alor Gajah

PERUTUSAN PEGAWAI DAERAH

Assalammualaikum w.b.t

Saya selaku Pegawai Daerah Alor Gajah amat berbangga dengan adanya laman web rasmi Pejabat Daerah dan Tanah Alor Gajah yang telah dibangunkan oleh Unit Teknologi Maklumat, Pejabat Daerah dan Tanah Alor Gajah. Laman web rasmi ini adalah bertujuan untuk memberi informasi kepada orang awam mengenai organisasi dan perkhidmatan di Pejabat Daerah dan Tanah Alor Gajah kepada semua lapisan masyarakat.

Pejabat Daerah dan Tanah Alor Gajah merupakan agensi Kerajaan yang bertanggungjawab memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada semua pelanggan tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. Melalui laman web ini, orang ramai dengan lebih mudah dapat mengenali Pejabat Daerah dan Tanah Alor Gajah melalui informasi-informasi yang disediakan. Pihak kami juga amat berbesar hati dan bersedia menerima cadangan dan pandangan membina bagi mempertingkatkan lagi mutu perkhidmatan demi kepentingan orang awam.

Akhir kata, saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan meluangkan masa melayari laman web rasmi ini. Semoga laman web rasmi ini akan terus menjadi wadah rasmi Pejabat Daerah dan Tanah Alor Gajah dalam perkongsian informasi yang berguna buat kita semua.

Sekian, selamat melayari laman web rasmi Pejabat Daerah dan Tanah Alor Gajah.

Salam hormat.

 

TUAN DAUD BIN HASSAN
Pegawai Daerah dan Tanah Alor Gajah

Kembali Semula

 

 

VISI & MISI

 

VISI


Menjadi Organisasi Yang Terbilang Dalam Pentadbiran Daerah dan Tanah Menjelang 2020MISIMemberi Perkhidmatan Yang Berkualiti dan Mesra Pelanggan Dalam Urusan Pentadbiran Daerah dan Tanah


 

Kembali Semula

Visi, Misi & Falsafah Korporat

PERANAN

 

 

 

Kembali Semula

Matlamat

Pengurusan Kualiti

Senarai Parlimen


 

Kembali Semula

Senarai Parlimen