Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal

MANAGEMENT SERVICES DIVISION

 

 

Mengurus hal ehwal pentadbiran dan kewangan secara efektif dan efisyen supaya dapat meningkatkan kualiti pengurusan pentadbiran peringkat daerah.
Mengawasi disiplin dan memproses tindakan tatatertib.
Mengurus segala cuti, menyedia dan memproses dokumen persaraan.
Menyelaras kursus-kursus, seminar dan bengkel bagi meningkatkan kefahaman tenang dasar dan peraturan kerja semasa.
Menyelaras Penilaian Prestasi Tahunan Dan Panel Pengurusan Sumber Manusia (PPSM).

 

 

Menyelaras, mengatur dan melaksanakan program-program berbentuk sambutan, keraian dan majlis rasmi kerajaan negeri dan persekutuan di peringkat daerah, mukim dan kampung yang diurusetia oleh bahagian pembangunan.
Menyelaras dan mengadakan pelbagai mesyuarat peringkat di daerah.

 

 

Memberikan khidmat sokongan teknikal dalam teknologi maklumat dan komunikasi kepada penjawat awam dan komuniti ke arah merealisasikan Program Kerajaan Elektronik di Peringkat Daerah.
Menyelaras dan mengawasi penggunaan sistem, peralatan, server dan lain-lain yang berkaitan.
Membangun dan mengemaskini Laman Web Jabatan.
Menyediakan latihan untuk semua pegawai dan anggota termasuk latihan pengguna.

 

 

Membantu KPPD Pengurusan Sebagai S/U Keselamatan Daerah Dan S/U Pengurusan Dan Bantuan Bencana Daerah.
Bertindak sebagai urusetia kepada Majlis Keselamatan Daerah
  - J/K Pengurusan Dan Bantuan Bencana
  - J/K Menangani Gejala Sosial
  - J/K Pendatang Tanpa Izin
  - J/K Hal Ehwal Pengguna
  - J/K Perpaduan
  - J/K Penyakit Berjangkit
Pindaan undang-undang yang berkaitan.
Pewartaan.
Semakan/pindaan tatacara prosedur tanah.

 

 

Make an initial inquiry into complaints of encroachment of state land and violations of land law.
Advice on all matters pertaining to land.
Amendments to relevant laws.
Gazette.
Review / procedure procedure procedure of land.

You are here: Utama Corporate Profile DEPARTMENT & UNITS Management Services Division