Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal

DISTRICT DEVELOPMENT DIVISION

 

Meneruskan pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi melalui perkhidmatan mesra rakyat.
Menyelaraskan perancangan dan pelaksanaan bagi sektor infrastruktur dan pertanian di daerah.
Merancang dan melaksanakan aspek-aspek teknikal projek-projek pejabat daerah.
Menyelaras dan memantau pelaksanaan projek yang telah siap untuk pembayaran.
Menyelaras dan mengawasi projek persekutuan, negeri dan swasta.
Mengurus, menyedia dan memperakui spek kerja dan pelan-pelan kejuruteraan awam.
Merancang dan menyelaras perancangan pembangunan fizikal daerah.
Menganggotai Mesyuarat Perancangan Infrastruktur PBT dan JPBD.
Menyelaras dan mengawasi perancangan pembangunan tempatan bersama PBT.
Menyelaras pembangunan agensi-agensi pusat di peringkat daerah.
Menyemak permohonan tukar syarat tanah spy bersesuaian dgn rancangan pembangunan tempatan.
Memantau pelaksanaan projek kemajuan persekutuan di daerah melalui SPPII.

 

Pelantikan dan penamatan Ketua-Ketua Kampung Tradisi.
Pelantikan dan penamatan perkhidmatan Ketua-Ketua Kampung Baru Cina.
Pelantikan JKKK bagi Kampung-Kampung Tradisi dan Kampung-Kampung Baru Cina.
Penyediaan profail Kampung Tradisi Dan Kampung Baru Cina.
Penyediaan baucer pembayaran elaun Ketua-Ketua Kampung Dan Elaun Mesyuarat Pengerusi JKKK.
Merancang Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Daerah)
Merancang dan mengurus pelaksanaan Program Latihan Kepimpinan Masyarakat Setempat.
Merancang dan melaksana Program Pembangunan IKS.
Menyelenggara aktiviti pertubuhan sukarela peringkat daerah.
Setiausaha / Urusetia Jawatankuasa Sambutan Upacara Keagamaan Daerah.

You are here: Utama Corporate Profile DEPARTMENT & UNITS District Development Division